ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

S Vašim osobnim podacima postupamo u skladu sa zakonom, pošteno, sigurno i transparentno. Svjesni smo svoje odgovornosti jer ste nam svoje osobne podatke povjerili. Stoga su sve ključne informacije o obradi podataka, našim obvezama i vašim pravima navedene u nastavku.

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA

AREAL, trgovina na veliko i malo d.o.o.
Skraćeni naziv: AREAL d.o.o.

Trg svobode 5,
2390 Ravne na Koroškem,
Slovenija

Telefon: 040 618 250
E-pošta: prodaja@areal-parfumi.si

SVRHE OBRADE PODATAKA

Osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe i u skladu s jednom od šest mogućih pravnih osnova (pristanak, sklapanje ili izvršenje ugovora, pravne obveze, zaštita životnih interesa pojedinca, zadaće od javnog interesa, legitimni interesi voditelja obrade ili treće strane) i točno u ono vrijeme kada je to potrebno.

Svrha obradePravni razlog za obraduRok obradePravo osobe na brisanje, ispravak…
Sklapanje i provedba ugovornog odnosa

sklapanje ugovora o suradnji, kupnja, najam usluga i slično

važećim zakonima iz područja obveznih, ovršnih, poreznih zakona i slično

sklapanje ili izvršavanje valjanog ugovora

za vrijeme trajanja ugovornog odnosa i još 10 godina nakonNE
Upiti o proizvodima i uslugama

Upiti, dodatne informacije, narudžbe usluga

Sklapanje ili izvršenje ugovoraza vrijeme trajanja ugovornog odnosa i još 10 godina nakonNE
Novosti, edukativni sadržaji, novosti, akcije i ponude

obavijesti o našem poslovanju, novosti, edukativni sadržaji o uslugama i slično

privola kupcado opoziva privoleDA
Marketinške svrhe

sudjelovanje u anketama, upitnicima i drugim alatima koje koristimo kako bismo vas bolje upoznali i ponudili vam najbolje

privola kupcado opoziva privoleDA

Gdje god se obrada osobnih podataka temelji na vašoj privoli, uvijek imate mogućnost promijeniti ili opozvati tu privolu te unaprijed donijeti drugačiju odluku u vezi s vašim osobnim podacima.

Osim u rijetkim slučajevima opravdanih iznimaka (kaznena djela, prekršaji, zahtjevi državnih tijela i opravdani pravni zahtjevi trećih strana), obrada se ne temelji na legitimnim interesima voditelja obrade ili treće strane.

VRSTE OSOBNIH PODATAKA

Kako bismo osigurali sklapanje i izvršenje ugovora, obrađujemo različite vrste osobnih podataka.

Vrsta  podatkaIzvor
Podaci o kupcu

Osobni i kontakt podaci, zahtjevi, suglasnosti, upiti, podaci o najmu, pisani, telefonski ili osobni kontakt podaci

pojedinac

javno dostupni resursi

vlastita evidencija

Podaci o ugovornom odnosu

podaci o sklopljenom ugovoru i aneksima, podaci o odgovorima na upite, podaci o uplatama, podaci o narudžbama, podaci o mogućim pravnim lijekovima

pojedinac

javno dostupni resursi

vlastita evidencija

KORISNICI OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke u našoj tvrtki koristi voditelj obrade te ih u određenim slučajevima prosljeđujemo našim ugovornim izvršiteljima obrade (održavači web stranica, održavatelji informatičke opreme i sustava, održavatelji servisa i softvera, održavatelji programa itd.), koji se obvezuju na strogu zaštitu svih podataka.

IZVOZ PODATAKA U TREĆE ZEMLJE ILI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Osobni podaci ne prenose se u zemlje izvan Europske unije.

VAŠA PRAVA

Ustav Republike Hrvatske i važeći europski i hrvatski propisi osiguravaju vam niz prava u vezi sa zaštitom osobnih podataka, izdvajamo sljedeća:

  • pravo na informiranost o obradi Vaših osobnih podataka (tekst koji čitate dio je ostvarivanja ovog Vašeg prava);
  • pravo na pristup osobnim podacima znači da imate pravo od nas kao voditelja obrade dobiti potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci u vezi s Vama te, kada je to slučaj, tko ima pristup tim osobnim podacima i dodatnim informacijama (svrha obrade, vrste podataka, korisnici podataka, vrijeme pohrane, postojanje prava i mogućnosti žalbe, izvori podataka, moguće automatizirano donošenje odluka ili posebna segmentacija);
  • pravo na ispravak znači da imate pravo ishoditi da mi, kao voditelj obrade, bez nepotrebnog odgađanja ispravimo netočne osobne podatke koji se odnose na vas; uzimajući u obzir svrhe obrade, imate i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući i podnošenje dopunske izjave;
  • pravo na brisanje, koje se naziva i “pravo na zaborav”, znači da imate pravo ishoditi da mi, kao voditelj obrade, izbrišemo osobne podatke koji se odnose na vas bez nepotrebnog odgađanja, ako su ispunjeni propisani uvjeti (obrada više nije nužna, opoziv privole i nepostojanje druge zakonske osnove, opravdani prigovor, nezakonita obrada, brisanje propisano važećim propisima i slično);
  • pravo na ograničenje obrade znači pravo ishoditi da mi kao voditelj obrade ograničimo obradu Vaših podataka ako osporavate točnost podataka ili ste podnijeli prigovor ili ako je obrada protuzakonita ili ako je obrada više nije potrebno voditelju obrade već za ostvarivanje, ostvarivanje ili obranu vaših pravnih zahtjeva;
  • pravo na prijenos znači pravo na primanje osobnih podataka koji se odnose na Vas i koje ste nam dostavili kao voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu te pravo na prijenos tih podataka drugom voditelju obrade bez ometanja na bilo koji način (odnosi se na podatke koje automatski obrađujemo na temelju privole ili ugovornog odnosa);
  • pravo na prigovor znači da se u svakom trenutku možete usprotiviti određenim vrstama obrade Vaših osobnih podataka (javni interesi, legitimni interesi voditelja obrade, marketinške svrhe) te moramo dokazati legitimne interese za obradu ili zaustaviti obradu (uvijek u slučaju marketinga);
  • prava u vezi s automatskom obradom i segmentacijom znači da ne podliježete odluci koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući segmentaciju, koja ima pravne ili slične učinke u odnosu na vas, osim ako je to nužno potrebno, propisano ili ako se ne slažete.

Rado ćemo Vam pomoći u ostvarivanju svih Vaših prava i pomoći da dobijete dodatne informacije te razjasniti nedoumice, putem e-maila: prodaja@areal-parfumi.si

Ukoliko smatrate da su Vam povrijeđena prava ili propisi o zaštiti osobnih podataka, možete se žaliti nadležnom državnom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.